Menu
  • Link do mapy serwisu
 

Dla dziekanów, prodziekanów ds. kształcenia i studenckich oraz pracowników dziekanatów

W roku akademickim 2010/2011 Dział Nauczania podjął kolejną inicjatywę w ramach podnoszenia jakości obsługi procesu kształcenia w AGH poprzez przygotowanie i prowadzenie cyklicznych spotkań z pracownikami administracyjnymi wydziałów zaangażowanymi w proces kształcenia pt. "Nasz Dziekanat".
Spotkania te mają na celu nie tylko omawianie bieżących problemów związanych z obsługą toku studiów w AGH, ale także podejmowanie prób mających na celu doskonalenie obsługi dydaktycznej.

Pierwsze spotkanie odbyło się 24 listopada 2010 r.

 

Spotkania dziekanatowe

Informacje ze spotkań dziekanatowych

Prezentacje różne, w tym także dla dziekanów i prodziekanów

Pismo Prorektora ds. Kształcenia w sprawie wprowadzania ocen do Wirtualnej Uczelni (16 stycznia 2017 r.)

Reforma szkolnictwa wyższego

Archiwum

Zespół ds. Studiów Wyższych

mgr Bożena Masłowska

T: 12 617 51 22

F: 12 617 50 69
E: bsoltys@agh.edu.pl

mgr inż. Jadwiga Okafor
T: 12 617 32 64
E: okafor@agh.edu.pl

 

mgr Dagmara Szewc

T: 12 617 36 13

F: 12 617 50 69
E: szewc@agh.edu.pl


mgr Agnieszka Ślusarczyk
T: 12 617 32 61

F: 12 617 50 69
E: agaslus@agh.edu.pl, dzn@agh.edu.pl

Magdalena Tańcula
T: 12 617 32 62
E: tancula@agh.edu.pl

 

mgr inż. Agnieszka Tokarz
T: 12 617 48 95
E: agatok@agh.edu.pl

 

All rights reserved © 2017 Akademia Górniczo-Hutnicza