Wzory umów zawieranych ze studentami

Uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem Nr 22/2012 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie wzorów umów za usługi edukacyjne świadczone przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie JM Rektor AGH wprowadził nowe wzory umów za usługi edukacyjne świadczone przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie: