Uznawalność wykształcenia

Masz dyplom uzyskany w Polsce i nie wiesz, w jaki sposób się nim posługiwać za granicą? Masz dyplom uzyskany zagranicą i chcesz aplikować na studia wyższe w Polsce? My Ci pomożemy...

Mając na uwadze założenia procesu bolońskiego oraz zwiększającą się mobilność studentów i absolwentów szkół wyższych, a także wychodząc naprzeciw problemom związanym z uznawalnością wykształcenia uzyskanego w Polsce oraz uznawalnością wykształcenia uzyskanego za granicą, poniżej przedstawiamy kilka ważnych informacji wraz z odpowiednimi linkami.

 

W kwestii aktów prawnych i dokumentów dla cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia w AGH – zobacz: Cudzoziemcy

W kwestii uznania wykształcenia uzyskanego za granicą w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia w AGH – zobacz: Uznawalność wykształcenia do celów akademickich – akty prawne

 

W sprawach dotyczących studentów zagranicznych będących studentami AGH – zobacz: Pracownicy dziekanatów obsługujący obcokrajowców

W kwestii uznawalności wykształcenia dla celów akademickich – zobacz: Uznanie zagranicznego świadectwa dyplomu stopnia naukowego w celu kontynuacji kształcenia lub ubiegania się o stopień naukowy w Polsce


W kwestii legalizacji polskich dokumentów o wykształceniu – zobacz: Legalizacja dokumentów do obrotu prawnego z zagranicą / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W kwestii legalizacji zagranicznych dokumentów o wykształceniu – zobacz: Legalizacja w procedurze uznania wykształcenia / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Natomiast:

  • opiniowaniem zagranicznych dokumentów potwierdzających uzyskanie wyższego wykształcenia,
  • udzielaniem informacji na temat procedur uznania zagranicznego wykształcenia w Polsce,
  • udzielaniem informacji na temat możliwości uznania polskiego wykształcenia za granicą,
  • udzielaniem informacji na temat możliwości uznania kwalifikacji zawodowych

zajmuje się Departament Obsługi Programów Międzynarodowych i Uznawalności Wykształcenia ENIC-NARIC Polska.