Zasady studiowania

Plik Rozmiar Pobierz Pobrań
Organizacja roku akademickiego 2013/2014 48.8 KB Pobierz 83
Organizacja roku akademickiego 2013/2014 w ZOD Jastrzębiu Zdroju 60.13 KB Pobierz 112
Regulamin studiów 2013 (tekst obowiązujący od 1 października 2013 r.) 512.1 KB Pobierz 2051
Regulamin studiów 2013 - zmiany PREZENTACJA 107.02 KB Pobierz 628
Rozporządzenie MNISW w sprawie danych zamieszczanych w ogólnopolskim wykazie studentów 876.77 KB Pobierz 2971
Rozporządzenie MNISW w sprawie dokumentacji przebiegu studiów 1.2 MB Pobierz 3323
Rozporządzenie MNISW w sprawie postepowania dyscyplinarnego wobec studentów 473.59 KB Pobierz 5298
Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta 308.79 KB Pobierz 3226
Rozporządzenie MNISW w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach 30.09 KB Pobierz 2996
Rozporządzenie MNISW w sprawie wzoru oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat 305.23 KB Pobierz 3300
Uczelniana Baza Przedmiotów w Językach Obcych 91.3 KB Pobierz 4836
Wzór odwołania studenta do Prorektora AGH ds. Kształcenia 33 KB Pobierz 5121
Zasady nauki języków obcych w AGH 2009 - ogólne 40.13 KB Pobierz 3755
Zasady nauki języków obcych w AGH - szczegółowe 320.31 KB Pobierz 143
Zasady nauki języków obcych w AGH 2012 - ogólne 184.15 KB Pobierz 11
Zasady organizacji zajęć z wychowania fizycznego w AGH - szczegółowe 76.23 KB Pobierz 2898
Zasady prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów wyższych w formie elektronicznej w AGH 154.64 KB Pobierz 103
Zasady wydawania i przedłużania elektronicznej legitymacji ELS 648.96 KB Pobierz 6635
Zmiany do Regulaminu studiów 2013 - prezentacja 174.72 KB Pobierz 62


For DOWNLOAD is used JotLoader component © V. Kanich 2007-2009

Liczba studentów AGH
(stan na 30.11.2013 r. wg GUS S-10)
ogółem 33 244:
- stacjonarnych: 26 461
- niestacjonarnych: 6 783

logo jpg

centrum