04.03.2019

Centrum Rekrutacji AGH poszukuje osób na stanowisko administracyjne


Centrum Rekrutacji AGH
poszukuje osób na stanowisko administracyjne

Wymagania stawiane kandydatkom/kandydatom:

 • 1) wykształcenie wyższe,
 • 2) znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej C1,
 • 3) bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności aplikacji Word i Excel,
 • 4) umiejętność posługiwania się technikami internetowymi,
 • 5) umiejętność pracy pod presją czasu,
 • 6) umiejętność pracy w zespole,
 • 7) samodzielność, umiejętność organizacji i planowania pracy własnej,
 • 8) komunikatywność,
 • 9) dokładność, systematyczność, sumienność, terminowość,
 • 10) wysoka kultura osobista.

 

Dodatkowymi atutami będą:

 • 1) znajomość drugiego języka obcego,
 • 2) doświadczenie zawodowe w zakresie spraw związanych z rekrutacją i obsługą kandydatów na studia w szczególności studentów zagranicznych,
 • 3) znajomość przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
 • 4) dyspozycyjność.

Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu na czas określony, z możliwością przedłużenia.

Zgłoszenie winno zawierać:

 • 1) CV,
 • 2) list motywacyjny,
 • 3) dokumenty (kserokopie) potwierdzające przebieg pracy zawodowej, wykształcenie, dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje oraz ewentualne referencje,
 • 4) podpisane dokumenty związane z ochroną danych osobowych tj. klauzulę informacyjną oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załączniki do niniejszego komunikatu.

Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone będą tylko ze wstępnie wybranymi (na podstawie złożonych dokumentów) osobami.Akademia Górniczo-Hutnicza zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranej osoby.

Dokumenty należy składać w biurze Centrum Rekrutacji AGH, pawilon U-2, pok. 101 lub kierować na adres: al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, pawilon U-2, pok. 101, z dopiskiem „konkurs na pracownika administracyjnego”, w terminie do 22 marca 2019 r. do godziny 15:00.

Ogłoszenie w wersji PDF, klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych dostępne tutaj.