30.11.2018

Zaproszenie na spotkanie z kierownikiem Zespołu roboczego ds. USOS MUCI


Zaproszenie Prorektora ds. Kształcenia Pana prof. dr hab. inż. Wojciecha Łużnego na spotkanie z Panią dr Janiną Mincer-Daszkiewicz, kierownikiem Zespołu roboczego ds. USOS Międzyuczelnianego Centrum Informatyzacji.

Do pobrania