17.06.2015

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską "OTWARTE DRZWI"

Już od dwunastu lat Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizuje Ogólnopolski Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską "OTWARTE DRZWI", którego celem jest zachęcanie młodych naukowców do podejmowania w swych pracach problematyki niepełnosprawności.


Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie i doktorskie, które podejmują problematykę z zakresu różnych obszarów rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami i uzyskały bardzo dobrą ocenę.

Termin składania prac upływa 29 lipca 2015 r.
Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Funduszu: www.pfron.org.pl w zakładce Konkursy/Statuetki.