20.03.2015

Uchwały Senatu w sprawie wytycznych w zakresie tworzenia programów kształcenia oraz w sprawie zasad nauki języków obcych

Na posiedzeniu Senatu AGH, które odbyło się 4 marca 2015 r., zostały przyjęte uchwały w sprawie wytycznych w zakresie tworzenia programów kształcenia w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w oparciu o język efektów kształcenia oraz w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo-Hutniczej.


Z dokumentami można się zapoznać na stronie Działu Nauczania: