01.06.2016

Nowy kierunek studiów I stopnia: Informatyka Społeczna!

Informujemy, że w Akademii Górniczo-Hutniczej został uruchomiony nowy kierunek studiów I stopnia: Informatyka Społeczna.


Kierunek studiów mieści się w obszarze interdyscyplinarnych badań na styku nauk społecznych i informatyki – przede wszystkim w zakresie pozyskiwania danych, na podstawie których można badać zjawiska i procesy społeczne oraz kulturowe, a także projektować nowoczesne i ergonomiczne systemy informatyczne. Studia skupią się wokół wielowymiarowych relacji pomiędzy człowiekiem a komputerem (ang. human-computer interaction). Program studiów łączy wiedzę humanistyczno-społeczną i informatyczną w celu lepszego rozumienia zjawisk społecznych i kulturowych oraz relacji, zachodzących między światem społecznym a nowoczesnymi technologiami. Absolwenci będą potrafili odczytać zaawansowane raporty z kwerend internetowych i stawiać na ich podstawie diagnozy społeczne. Absolwent będzie przygotowany do samodzielnego projektowania interfejsów użytkownika, a także wdrażania projektu we współpracy z zespołem deweloperów (programistów).

Więcej informacji: http://wh.uci.agh.edu.pl/informatyka-spoleczna/