29.09.2014

Spotkanie dotyczące zmian w zakresie studiów i spraw dotyczących kształcenia

30 września br. w budynku Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Aula (sala 010), pawilon B-8, parter, odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone zmianom w zakresie studiów i spraw dotyczących kształcenia, które są wynikiem nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.


Spotkanie, które odbędzie się w godzinach 9.00-15.00, jest przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za ww. sprawy na wydziałach, w szczególności prodziekanów oraz pracowników administracji dziekanatowej.

 

Zaproszenie na spotkanie