14.11.2014

Spotkanie dziekanatowe – 14 listopada br. (piątek)

Spotkanie dziekanatowe dotyczące nowej uchwały Senatu AGH w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach wyższych, a także nowych wzorów umów zawieranych ze studentami, wynikających z nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, odbędzie się 14 listopada br. w Auli (sala 010) pawilonu B–8, parter, w budynku Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki w godzinach 9.00-12.00.