20.08.2014

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym podpisana przez Prezydenta


Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym podpisana przez Prezydenta. [więcej]

Nowelizacja Ustawy wejdzie w życie z początkiem nowego roku akademickiego 2014/2015.