Olimpiada "O Diamentowy Indeks AGH"

Ogólnopolska Olimpiada "O Diamentowy Indeks AGH" jest skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a jej celem jest zachęcenie młodzieży do intensywniejszej nauki przedmiotów ścisłych i przyrodniczych oraz lepsze przygotowanie do podjęcia studiów technicznych.

 

Olimpiada jest organizowana przez Akademię Górniczo-Hutniczą od roku akademickiego 2007/2008 w pięciu dziedzinach:

  • matematyka,
  • fizyka,
  • chemia,
  • geografia z elementami geologii,
  • informatyka.

 

W każdej z tych dziedzin Olimpiada jest trójstopniowa:

I etap – zawody szkolne (październik–styczeń),

II etap – zawody okręgowe (styczeń–marzec),

III etap – zawody centralne (marzec˜–kwiecień).

 

Nagrodą w Olimpiadzie jest uzyskanie statusu studenta AGH z pominięciem postępowania rekrutacyjnego (szczegółowe informacje).

 

Laureaci Olimpiady mogą skorzystać z oferty dla Prymusów AGH (więcej szczegółów).

 

Szczegóły Olimpiady.