Rok Zerowy

Rok Zerowy to kursy przygotowawcze z matematyki, fizyki i chemii realizowane na terenie szkół ponadgimnazjalnych, które podpisały z AGH porozumienie o współpracy. Mają one na celu lepsze przygotowanie młodzieży do egzaminów maturalnych z tych przedmiotów. Oprócz kursów akcja obejmuje także wycieczki na AGH, spotkania z profesorami AGH w uczelni lub macierzystej szkole.

Kursy przygotowawcze są finansowane w 50% przez AGH i przeznaczone dla młodzieży wszystkich klas liceów i techników. Prowadzą je nauczyciele ze szkół pod opieką pracowników AGH lub pracownicy AGH. Każdy kurs obejmuje 30 godzin lekcyjnych.


Po zakończeniu kursu uczniowie mogą na wniosek nauczyciela prowadzącego kurs otrzymać zaświadczenia ukończenia kursu.

 

Szczegóły akcji Rok Zerowy.