Akty prawne dotyczące przebiegu i organizacji studiów oraz nauki języków obcych i zajęć wychowania fizycznego