Prezentacje różne, w tym także dla dziekanów i prodziekanów

Materiały dostępne tylko z komputerów podłączonych do Uczelnianej Sieci Komputerowej AGH

 

6 kwietnia 2018 r. – spotkanie dziekanatowe dotyczące nowych zasad dokumentowania przebiegu studiów

 

28 lutego 2018 r. – spotkanie informacyjne dla prodziekanów ds. kształcenia

 

31 stycznia 2018 r. – spotkanie informacyjne dla prodziekanów ds. kształcenia

 

19 stycznia 2018 r. – spotkanie dziekanatowe dotyczące podsumowania akcji GUS POL-on, zmian odnośnie raportowania cudzoziemców oraz dokumentacji przebiegu studiów

 

23 listopada 2017 r. – spotkanie dziekanatowe dotyczące raportowania danych o studentach do systemu POL-on i na potrzeby GUS

 

26 kwietnia 2017 r. – spotkanie informacyjne dla prodziekanów ds. kształcenia

 

25 października 2017 r. – spotkanie informacyjne dla dziekanów wydziałów, prodziekanów oraz pracowników administracji dziekanatowej

 

21 września 2017 r. – spotkanie informacyjne dla dziekanów wydziałów, prodziekanów oraz pracowników administracji dziekanatowej

 

26 kwietnia 2017 r. – spotkanie informacyjne dla prodziekanów ds. kształcenia

 

29 marca 2017 r. – spotkanie informacyjne dla prodziekanów ds. kształcenia

 

26 października 2016 r. – spotkanie informacyjne dla prodziekanów ds. kształcenia

 

8 września 2016 r. – spotkanie informacyjne dla dziekanów wydziałów, prodziekanów oraz pracowników administracji dziekanatowej 

 

23 czerwca 2016 r. – spotkanie dziekanatowe

 

19 listopada 2015 r. – spotkanie dziekanatowe

 

23 października 2015 r. – spotkanie informacyjne dla dziekanów, prodziekanów i pracowników administracji dziekanatowej 

 

28 września 2015 r. – spotkanie informacyjne dla dziekanów, prodziekanów i pracowników administracji dziekanatowej

 

30 września 2014 r. – spotkanie informacyjne dla dziekanów, prodziekanów i pracowników administracji dziekanatowej

 

9 października 2013 r. – spotkanie informacyjne dla dziekanów, prodziekanów i pracowników administracji dziekanatowej

 

3 października 2012 r. – szkolenie dla dziekanów i prodziekanów ds. studenckich w zakresie nowych zasad pobierania opłat w AGH

 

11 lipca i 6 września 2012 r. – szkolenie dla dziekanów i prodziekanów ds. studenckich w zakresie nowego modelu kształcenia w AGH oraz nowego Regulaminu studiów AGH obowiązującego od 1 października 2012 r.


16 stycznia 2012 r. – seminarium dla dziekanów i prodziekanów ds. studenckich, a także osób zajmujących się programami studiów na wydziałach w zakresie tworzenia programów kształcenia w świetle uczelnianych przepisów

 

26 października 2011 r. – seminarium poświęcone wprowadzaniu Krajowych Ram Kwalifikacji w AGH

 

27 czerwca 2011 r. – szkolenie dla dziekanów i prodziekanów ds. studenckich w zakresie zmiany w modelu kształcenia – studia i sprawy studenckie w świetle nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

 

29 września 2009 r. – szkolenie dla dziekanów, prodziekanów i pracowników dziekanatów w zakresie stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego w indywidualnych sprawach studentów

 

18 września 2009 r. – spotkanie informacyjne dla dziekanów, prodziekanów i pracowników dziekanatów w zakresie zmian do Regulaminu studiów AGH wchodzących w życie z dniem 1 października 2009 r.