Terminy spotkań w roku akademickim 2017/2018:

 - 6 kwietnia 2018 r. – spotkanie dziekanatowe w godz. 9.00-12.00 w sali 1.20 (parter w budynku D17 Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji) w sprawie nowego zarządzenie Rektora AGH w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów wyższych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, w tym także w postaci elektronicznej

 

 - 19 stycznia 2018 r. – spotkanie dziekanatowe w sprawie dokumentacji przebiegu studiów oraz zmian Regulaminu studiów w zakresie prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w formie elektronicznej, a także planowanym nowym zarządzeniem Rektora w tej sprawie

 

- 23 listopada 2017 r. – spotkanie dziekanatowe dotyczące raportowania danych o studentach do systemu POL-on i na potrzeby GUS

 

- 20 października 2017 r. – spotkanie dziekanatowe dotyczące nowych wzorów dyplomów i suplementów

 

 

Terminy spotkań w roku akademickim 2016/2017:

- 18 listopada 2016 r. – spotkanie dziekanatowe dotyczące sprawozdań GUS i POL-on oraz spraw bieżących

 

Terminy spotkań w roku akademickim 2015/2016:

- 23 czerwca 2016 r. – sala nr 216 (sala Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska), pawilon A-0 – spotkanie dziekanatowe dotyczące elektronicznych legitymacji studenckich (ELS), zasad prowadzenia teczki akt osobowych studenta, uczelnianego systemu antyplagiatowego oraz spraw bieżących

 

- 19 listopada 2015 r. – spotkanie dziekanatowe poświęcone Systemowi Elektroniczna Legitymacja Studencka, sprawozdaniom GUS i POL-on w kontekście list imiennych, potwierdzaniu efektów uczenia się

 

- 23 października 2015 r. – sala nr 216 (sala Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska), pawilon A-0 – spotkanie informacyjne dla Dziekanów Wydziałów, Prodziekanów oraz pracowników administracji dziekanatowej dotyczące zmiany w zakresie obsługi studenta zagranicznego w AGH

 

Terminy spotkań w roku akademickim 2014/2015:

- 28 września 2015 r. – aula 010, budynek B-8 (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki) – spotkanie dziekanatowe poświęcone omówieniu nowego Regulaminu Studiów AGH

 

- 14 kwietnia 2015 r. – sala nr 106, I piętro (Rektorat), pawilon A-0 – spotkanie dziekanatowe poświęcone propozycjom zmian w nowym Regulaminie Studiów AGH

 

- 19 lutego 2015 r. – sala nr 216, II piętro (sala Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska), pawilon A-0 – spotkanie dziekanatowe dotyczące przekazywania danych do GUS i POL-on oraz list imiennych, projektu nowego Regulaminu studiów oraz spraw bieżących

 

- 14 listopada 2014 r. – Aula Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, (sala 010), pawilon B-8, parter – spotkanie dziekanatowe dotyczące nowej uchwały Senatu AGH w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach wyższych, a także nowych wzorów umów zawieranych ze studentami, wynikających z nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

 

Terminy spotkań w roku akademickim 2013/2014:

- 30 września 2014 r. – Aula Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, (sala 010), pawilon B-8, parter – spotkanie dziekanatowe dotyczące nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie studiów i spraw studenckich

 

- 17 czerwca 2014 r. – sala nr 216, II piętro (sala Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska), pawilon A-0 – spotkanie dziekanatowe dotyczące kolejnej zmiany interpretacji przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie zasad pobierania opłat na drugim kierunku studiów oraz pobierania opłat za przekroczenie bezpłatnego limitu punktów ECTS.

 

- 15 stycznia 2014 r. – Centrum Dydaktyki AGH, pawilon U-2 - szkolenie dla pracowników administracji dziekanatowej w zakresie sporządzania i wydawania nowych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych.

- 19 grudnia 2013 r.
– sala konferencyjna Rektoratu nr 106, pawilon A-0, spotkanie dziekanatowe dotyczące wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2014 r. nowych uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych.

- 9 października 2013 r. – Centrum Dydaktyki AGH, pawilon U-2 - spotkanie informacyjne dla Dziekanów, Prodziekanów i pracowników administracji dziekanatowej dotyczące zmian do Regulaminu Studiów AGH oraz wprowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu studiów.


Terminy spotkań w roku akademickim 2012/2013:

- 11 lipca 2013 r. – sala nr 216, II piętro (sala Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska), pawilon A-0 - spotkanie dziekanatowe dotyczące zmian w Regulaminie studiów AGH, w szczególności dotyczących elektronicznej dokumentacji, oraz przypomnienie zasad dotyczących pobierania opłat za drugi kierunek studiów stacjonarnych i za przekroczenie limitu punktów ECTS.

- 22–25 maja oraz 11–14 czerwca 2013 r.
– sala konferencyjna Rektoratu nr 106, pawilon A-0 oraz sala nr 216, II piętro(sala Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska) - 7 dni szkoleniowych dla pracowników dziekanatów, Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz pracowników administracji Centralnej (Dział Nauczania i Zespół Obsługi Studiów Doktoranckich) pt. "Profesjonalna obsługa studenta/klienta w dziekanacie i sekretariacie uczelni wyższej. Jak radzić sobie z trudnym Klientem".

- 7 lutego 2013 r.
– sala konferencyjna Rektoratu nr 106, pawilon A-0 - spotkanie dziekanatowe dotyczące zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w AGH, w szczególności drugi kierunek na studiach stacjonarnych oraz za przekroczenie limitu punktów ECTS.

- 30 listopada 2012 r.
– sala nr 216, II piętro (sala Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska), pawilon A-0 - spotkanie dziekanatowe dotyczące przedstawienia założeń i planów w zakresie rozwoju dydaktyki i obsługi procesu kształcenia w najbliższym roku akademickim oraz w perspektywie kadencji.

- 3 października 2012 r. – sala nr 213, II piętro (sala Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska), pawilon A-0 - spotkanie informacyjne dla Dziekanów i Prodziekanów nowej kadencji, a także dla pracowników administracji dziekanatowej dotyczące nowych zasad pobierania opłat w AGH, z uwzględnieniem zapisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz uchwały Senatu AGH w sprawie zasad pobierania opłat.


Terminy spotkań w roku akademickim 2011/2012:

- 6 września 2012 r. – Centrum Dydaktyki AGH, U-2, spotkanie informacyjne dla Dziekanów i Prodziekanów nowej kadencji, a także pracowników administracji dziekanatowej dotyczące nowego Regulaminu Studiów w AGH, obowiązującego od 1 października 2012 r.

- 11 lipca 2012 r.
– Centrum Dydaktyki AGH, U-2, spotkanie informacyjne dla Dziekanów i Prodziekanów nowej kadencji, a także pracowników administracji dziekanatowej w zakresie nowego modelu kształcenia w AGH, w tym nowych programów kształcenia oraz nowych warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i  profilu kształcenia.

- 20-22 czerwca 2012 r.
– szkolenie wyjazdowe w Krynicy pracowników Działu Nauczania, administracji dziekanatowej oraz Centrum Studentów Zagranicznych

- 25 maja 2012 r.
– sala nr 216, II piętro, (sala Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska), pawilon A-0 - ciąg dalszy szkolenia w zakresie dokumentacji przebiegu studiów - cz. III + sprawy bieżące.

- 19 kwietnia 2012 r.
– sala nr 216, II piętro, (sala Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska), pawilon A-0 - szkolenie w zakresie dokumentacji przebiegu studiów - cz. II + sprawy bieżące.

- 15 marca 2012 r. – sala konferencyjna Rektoratu nr 106, pawilon A-0 - szkolenie w zakresie dokumentacji przebiegu studiów, ze szczególnym uwzględnieniem nowych zapisów Rozporządzenia MNiSW z  dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 201 poz. 1188) oraz Rozporządzenia MNiSW z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. Nr 196, poz. 1167) - cz. I + sprawy bieżące.

- 17 stycznia 2012 r. – sala nr 216, II piętro, (sala Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska), pawilon A-0 - ciąg dalszy omawiania nowych wzorów decyzji wydawanych w sprawach studenckich, omówienie zbliżających się zmian przepisów wewnętrznych w zakresie toku studiów, w tym omówienie wzoru oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat + sprawy bieżące.

- 29 listopada 2011 r. – sala nr 216, II piętro, (sala Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska), pawilon A-0 - ciąg dalszy omawiania nowych wzorów decyzji wydawanych w sprawach studenckich + sprawy bieżące.

- 20 października 2011 r. – sala nr 216, II piętro, (sala Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska), pawilon A-0 - prezentacja nowych przepisów w zakresie zasad nauki języków obcych w AGH, nowych wzorów umów zawieranych ze studentami oraz nowych wzorów decyzji administracyjnych stosowanych w sprawach studenckich.


Terminy spotkań w roku akademickim 2010/2011:

- 29 września 2011 r. – sala nr 216, II piętro, (sala Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska), pawilon A-0 - prezentacja nowych przepisów w zakresie dokumentacji przebiegu studiów, z uwzględnieniem nowych zapisów Rozporządzenia MNiSW z  dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 201 poz. 1188 ) oraz Rozporządzenia MNiSW z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. Nr 196, poz. 1167).

 

- 14 września 2011 r. – sala 216, II piętro (sala Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska), pawilon A-0 - prezentacja Centrum Studentów Zagranicznych, przypomnienie zmian do Regulaminu studiów oraz zmian do ustawy, omówienie spraw bieżących.

 

- 27 czerwca 2011 r. – Aula, pawilon A-0 - prezentacja zmian ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz zmian do Regulaminu studiów.

 

- 26 maja 2011 r. – sala konferencyjna Rektoratu (106), pawilon A-0 - omówienie zmian do Regulaminu studiów, wchodzących w życie z dniem 1 października br. oraz spraw bieżących.

 

- 6 kwietnia 2011 r. – sala konferencyjna Rektoratu (106), pawilon A-0 - dalszy ciąg prezentacji w zakresie skreśleń z listy studentów oraz sprawy bieżące.

 

- 10 marca 2011 r. – sala konferencyjna Rektoratu (106), pawilon A-0 - szkolenie w zakresie skreśleń z listy studentów - aspekty prawne i stosowanie w praktyce, oraz sprawy bieżące.

 

- 26 stycznia 2011 r. – sala konferencyjna Rektoratu (106), pawilon A-0 - omówienie spraw związanych z pomocą materialną w związku z zimową rekrutacją na studia II stopnia (referuje kierownik Działu Spraw Studenckich - p. T. Lachowicz) oraz sprawy bieżące.

 

- 16 grudnia 2010 r. – sala konferencyjna Rektoratu (106), pawilon A-0 - omówienie organizacji przejścia ze studiów pierwszego stopnia na studia drugiego stopnia (zakończenie studiów I stopnia, wcześniejsza sesja, egzaminy końcowe, przygotowanie do obrony, przekazywanie legitymacji studenckich i teczek akt osobowych studenta).

 

- 24 listopada 2010 r. – sala konferencyjna Rektoratu (106), pawilon A-0 - inauguracja cyklu spotkań, omówienie zagadnień, które będą poruszane w bieżącym roku akademickim.