Rzecznik Praw Studenta

Strona internetowa Rzecznika Praw Studenta: http://rps.agh.edu.pl/

List do Studentów AGH z okazji inauguracji roku akademickiego 2016/2017

Szanowni Państwo,

 

Na progu nowego roku akademickiego i – jednocześnie – z początkiem nowej kadencji władz akademickich Uczelni, pragnę przekazać Państwu informację o moich priorytetach, z uprzejmą prośbą o lekturę i życzliwą akceptację.

 

Kształcenie jest z definicji (obok prowadzenia badań naukowych) głównym celem istnienia każdego uniwersytetu. Moim zaś zadaniem jest troska o to, aby cel ten był na naszej Uczelni realizowany jak najlepiej i z jak największym pożytkiem dla Państwa. Aby było to możliwe, niezbędne jest korzystanie w większym stopniu ze „sprzężenia zwrotnego”, czyli z informacji zbieranych m.in. od Państwa. Dlatego z wielką uwagą będę się wsłuchiwał w głosy i opinie studenckie, przekazywane mi pośrednio na wszelkie możliwe sposoby – za pośrednictwem ankiet studenckich (do których wypełniania gorąco namawiam i system których będziemy wspólnie ulepszać), poprzez struktury Uczelnianej Rady Samorządu Studentów, wreszcie podczas bezpośrednich kontaktów, które uważam za najważniejsze i do których serdecznie zapraszam. Jeżeli Państwo będą mi mówić, co Was boli, to ja – wspólnie z moimi współpracownikami – otrzymam szansę, aby coś poprawić. Jedną z moich pierwszych decyzji w tym obszarze, którą właśnie dzięki poparciu JM Rektora wprowadziliśmy w życie, jest utworzenie w AGH funkcji Rzecznika Praw Studenta. Gorąco zachęcam, aby ilekroć mają Państwo poczucie, że Wasze prawa są łamane lub że zostaliście w jakikolwiek sposób skrzywdzeni przez prowadzących zajęcia dydaktyczne, nie wahali się kontaktować z Rzecznikiem lub jego Asystentami. Będziemy wspólnie go rozwiązywać – dla dobra studentów (obecnych i przyszłych) i w trosce o dobre imię naszej Uczelni.

 

Życzę Państwu: jak najbardziej skutecznego zdobywania wiedzy, pełnego rozeznania i owocnego rozwoju Waszych pasji, oraz tworzenia satysfakcjonujących i trwałych więzi. Czyli: „WIEDZA – PASJA – WIĘŹ”. Bo o cóż innego w życiu chodzi…?

 

Łączę serdeczne pozdrowienia,

 

Wojciech Łużny

Prorektor ds. kształcenia