Specjalności prowadzone na studiach drugiego stopnia

W Akademii Górniczo-Hutniczej specjalności są prowadzone na studiach drugiego stopnia.

 

Poniżej prezentujemy ofertę kształcenia w zakresie specjalności prowadzonych na danym wydziale w ramach danego kierunku studiów:

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Budownictwo

 • Geotechnika i budownictwo specjalne
 • Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych

 

Górnictwo i Geologia

 • Geomechanika górnicza i budownictwo podziemne
 • Górnictwo odkrywkowe
 • Górnictwo podziemne
 • Inżynieria mechaniczna i elektryczna w górnictwie
 • Mining Engineering
 • Przeróbka surowców mineralnych

 

Inżynieria Środowiska

 • Inżynieria kształtowania środowiska
 • Monitoring w inżynierii środowiska
 • Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa
 • Zagospodarowanie surowców i odpadów

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym
 • Zarządzanie w inżynierii środowiska

 

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Edukacja Techniczno-Informatyczna

 • Edukacja informatyczna
 • Edukacja techniczna
 • Metaloplastyka i kształtowanie objętościowe

 

Informatyka Stosowana

 • Informatyka w hutnictwie
 • Informatyka w technice cieplnej
 • Modelowanie i technologie informacyjne
 • Systemy informatyki przemysłowej

 

Inżynieria Ciepła

 • Ekoenergetyka
 • Powłoki i warstwy ochronne w energetyce

 

Inżynieria Materiałowa

 • Inżynieria jakości
 • Inżynieria powierzchni
 • Inżynieria spajania
 • Inżynieria spieków metalicznych i kompozytów
 • Inżynieria stali i stopów specjalnych
 • Przetwórstwo stopów i materiałów specjalnych

 

Inżynieria Obliczeniowa

 • Inżynieria obliczeniowa w technice

 

Metalurgia

 • Informatyka w technologii materiałów
 • Metaloznawstwo i obróbka cieplna
 • Metalurgia ekstrakcyjna
 • Plastyczna przeróbka metali
 • Technika cieplna


Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Automatyka i Robotyka

 • Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu
 • Komputerowe systemy sterowania

 

Elektrotechnika

 • Automatyka i metrologia
 • Automatyka przemysłowa i automatyka budynków
 • Elektroenergetyka
 • Energoelektronika i napęd elektryczny
 • Inżynieria komputerowa w przemyśle
 • Pomiary technologiczne i biomedyczne
 • Smart Grids Technology Platform

 

Informatyka

 • Grafika komputerowa
 • Informatyka w medycynie i systemach multimedialnych
 • Informatyka w procesach przemysłowych
 • Inżynieria oprogramowania i systemów
 • Systemy informatyczne w produkcji i administracji
 • Systemy inteligentne

 

Inżynieria Biomedyczna

 • Biomechanika i robotyka
 • Bionanotechnologie
 • Emerging Health Care Technologies
 • Informatyka i elektronika medyczna
 • Inżynieria biomateriałów

 

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Elektronika i Telekomunikacja (również w języku angielskim)

 • Sensory i mikrosystemy
 • Sieci i usługi
 • Urządzenia i systemy teleinformatyczne

 

Informatyka

 • Systemy interaktywne i metody wizualizacji
 • Systemy rozproszone i sieci komputerowe
 • Wytwarzanie i integracja systemów informatycznych

 

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Automatyka i Robotyka

 • Automatyka i metrologia
 • Automatyzacja w górniczych systemach maszynowych
 • Automatyzacja w systemach transportowych
 • Robotyka

 

Inżynieria Akustyczna

 • Drgania i hałas w technice i środowisku
 • Inżynieria dźwięku w mediach i kulturze

 

Mechanika i Budowa Maszyn

 • Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów
 • Informatyka w inżynierii mechanicznej
 • Inżynieria materiałów konstrukcyjnych
 • Inżynieria systemów ekologicznych i ekoenergetyki
 • Inżynieria systemów wytwarzania
 • Komputerowe wspomaganie projektowania
 • Maszyny do eksploatacji i przeróbki surowców mineralnych
 • Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego
 • Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne
 • Transport linowy
 • Wibroakustyka i inżynieria dźwięku

 

Mechatronika (również w języku angielskim)

 • Mechatronic Design
 • Projektowanie mechatroniczne
 • Systemy inteligentne
 • Wytwarzanie mechatroniczne

 

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Geofizyka

 • Applied Geophysics
 • Geofizyka stosowana

 

Górnictwo i Geologia

 • Economic Geology
 • Geologia górnicza
 • Geologia i prospekcja złóż
 • Geologia inżynierska
 • Geologia naftowa
 • Hydrogeologia i geologia inżynierska
 • Kamień w architekturze i drogownictwie
 • Kartografia geologiczna
 • Mineralogia stosowana z gemmologią

 

Informatyka Stosowana

 • Geoinformatyka
 • Modelowania i systemy informatyczne w geofizyce
 • Oprogramowanie i bazy danych w geologii

 

Inżynieria Środowiska

 • Gospodarka odpadami
 • Hydrogeologia stosowana i geotechnika środowiska
 • Inżynieria mineralna
 • Inżynieria zrównoważonego rozwoju
 • Odnawialne źródła energii

 

Ochrona Środowiska

 • Georóżnorodność i kształtowanie środowiska
 • Metody informatyczne w ochronie środowiska
 • Ocena stanu środowiska
 • Ochrona środowiska wodno-gruntowego
 • Techniki odnowy środowiska

 

Turystyka i Rekreacja

 • Ekoturystyka
 • Geoturystyka
 • Turystyka uzdrowiskowa

 

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Geodezja i Kartografia

 • Geodezja inżynieryjno-przemysłowa
 • Geoinformacja i geodezja górnicza
 • Geoinformatyka, fotogrametria i teledetekcja
 • Geomatyka
 • Gospodarka nieruchomościami i kataster

 

Inżynieria Środowiska

 • Inżynieria komunalna
 • Systemowe zarządzanie środowiskiem
 • Systemy i techniki ochrony środowiska
 • Systemy informacji o środowisku

 

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Ceramika

 • Ceramika techniczna i konstrukcyjna
 • Materiały dla konserwacji i rewitalizacji
 • Wzornictwo ceramiki i szkła

 

Inżynieria Materiałowa

 • Biomateriały i kompozyty
 • Functional Materials
 • Materiały funkcjonalne
 • Mikro i nanotechnologie materiałowe

 

Technologia Chemiczna

 • Analityka i kontrola jakości
 • Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych
 • Technologia materiałów budowlanych
 • Technologia szkła i powłok amorficznych

 

Wydział Odlewnictwa

Metalurgia

 • Ochrona środowiska w odlewnictwie
 • Odlewnictwo
 • Odlewnictwo artystyczne i precyzyjne
 • Wirtualizacja technologii odlewniczych

 

Wirtotechnologia

 • Virtualization of Foundry Engineering

 

Wydział Metali Nieżelaznych

Inżynieria Materiałowa

 • Inżynieria materiałów metalicznych
 • Materiałoznawstwo metali nieżelaznych

 

Metalurgia

 • Metale szlachetne w przemyśle i jubilerstwie
 • Metalurgia i recykling metali nieżelaznych
 • Przeróbka plastyczna

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 • Inżynieria produkcji i zastosowanie metali nieżelaznych
 • Materiały i technologie w systemach elektroenergetycznych

 

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Górnictwo i Geologia

 • Ekonomika i zarządzanie produkcją w przemyśle naftowym i gazownictwie
 • Eksploatacja złóż surowców płynnych
 • Gazownictwo ziemne
 • Ochrona środowiska w gospodarce
 • Wiertnictwo i geoinżynieria
 • Zagospodarowanie i ochrona wód

 

Inżynieria Naftowa i Gazownicza

 • Inżynieria gazownicza
 • Inżynieria naftowa
 • Wiertnictwo naftowe

 

Wydział Zarządzania

Informatyka i Ekonometria

 

Zarządzanie

 • Informatyka w zarządzaniu
 • Marketing
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie kadrami przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie systemami produkcyjnymi
 • Zarządzanie w turystyce

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 • Informatyka w zarządzaniu
 • Inżynieria zarządzania
 • Logistics Management
 • Zarządzanie innowacjami
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie logistyczne
 • Zarządzanie produkcją

 

Wydział Energetyki i Paliw

Energetyka

 • Ciepłownictwo, ogrzewnictwo i klimatyzacja
 • Energetyka jądrowa
 • Energetyka wodorowa
 • Modelowanie komputerowe w energetyce
 • Sustainable Energy Development
 • Systemy sterowania i zarządzania w elektroenergetyce
 • Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne
 • Zrównoważony rozwój energetyki

 

Technologia Chemiczna

 • Analityka przemysłowa i środowiskowa
 • Clean Fossil and Alternative Fuels Energy
 • Gospodarka paliwami i energią
 • Ochrona środowiska w energetyce i przemyśle chemicznym
 • Sustainable Fuels Economy
 • Technologia paliw
 • Technologie chemiczne w energetyce

 

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Fizyka Medyczna

 • Dozymetria i elektronika w medycynie
 • Techniki obrazowania i biometria

 

Fizyka Techniczna

 

Informatyka Stosowana

 • Computer Methods in Science and Technology
 • Grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów
 • Modelowanie i analiza danych
 • Systemy wbudowane i rekonfigurowalne

 

Inżynieria Obliczeniowa

 • Inżynieria obliczeniowa w nauce

 

Wydział Matematyki Stosowanej

Matematyka

 • Financial Mathematics
 • Matematyka finansowa
 • Matematyka obliczeniowa i komputerowa
 • Matematyka ubezpieczeniowa
 • Matematyka w informatyce
 • Matematyka w naukach technicznych i przyrodniczych
 • Matematyka w zarządzaniu
 • Mathematics in Computer Science
 • Mathematics in Management

 

Wydział Humanistyczny

Kulturoznawstwo

 • Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
 • Kultura nowych mediów
 • Nowe media i komunikacja międzykulturowa

 

Socjologia

 • E-gospodarka
 • Multimedia i komunikacja społeczna
 • Socjologia ekonomiczna: rynek, państwo, instytucje