Wzory umów zawieranych ze studentami

Uprzejmie informujemy, że nowe wzory umów za usługi edukacyjne świadczone przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie określa Uchwała nr 114/2014 Senatu AGH z dnia 29 października 2014r. w sprawie wzorów umów zawieranych ze studentami i osobami przyjętymi na studia wyższe przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 59/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r.)

 

 

Wzory umów dla studentów którzy podjęli studia przed 1 października 2014 r.:

 

Zarządzenie Nr 22/2012 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie wzorów umów za usługi edukacyjne świadczone przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.