Kurs przygotowania pedagogicznego

Program kursu:

 • Wprowadzenie do psychologii (26 godz.)
 • Warsztaty umiejętności interpersonalnych (12 godz.)
 • Psychologia wychowawcza i rozwojowa (22 godz.)
 • Retoryka i kultura języka (12 godz.)
 • Wprowadzenie do pedagogiki (40 godz.)
 • Dydaktyka ogólna i szczegółowa (30 godz.)
 • Internet w edukacji i multimedialne środki kształcenia – metodyka przedmiotów zawodowych (18 godz.)
 • Przygotowanie do praktyki psychologiczno-pedagogicznej (8 godz.)
 • Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych i informatyki (60 godz.)
 • Metodyki nauczania fizyki, chemii, matematyki, biologii, przyrody i ochrony środowiska, języka angielskiego – opcjonalnie (120 godz.)
 • Warsztaty "Nowa Szkoła" (20 godz.)
 • Elementy psychologii stosowanej (10 godz.)
 • Seminarium pracy dyplomowej (12 godz.)
 • Praktyka  psychologiczno-pedagogiczna w szkole (150 godz.)

 

Czas trwania:

4 semestry, od XI 2015 r. do VII 2017 r.

 

Termin zgłoszeń:

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 IX 2015 r.

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Humanistyczny

ul. Gramatyka 8a, p. 113

30-071 Kraków

lub internetowo: www.wh.agh.edu.pl/main/pl/strona/studia/przygotowanie-pedagogiczne-dla-absolwentow-szkol-wyzszych/21

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

mgr Katarzyna Chromik-Myśliwiec (tel.: 12 617 42 50chromik@agh.edu.pl)

 

Opłaty:

2 000 zł (za 4 semestry), płatność jest rozłożona na raty.

Dodatkowo jest płatna praktyka pedagogiczna – 210 zł – dla osób, które nie uczą w szkole.

 

Informacje dodatkowe:

Studia organizowane są zgodnie z wytycznymi MEN. Zajęcia prowadzone są systemem wieczorowym, w godzinach popołudniowych i wieczornych dla studentów wyższych lat studiów oraz dla absolwentów szkół wyższych.