W związku z planowanym wejściem w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Ustawy 2.0) Dział Nauczania wspólnie z Działem Spraw Studenckich i Centrum Rekrutacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie planuje zorganizować spotkanie dyskusyjne pt. „Ustawa 2.0 – pomysły, wyzwania, problemy w związku z wdrażaniem reformy szkolnictwa wyższego w zakresie studiów i spraw studenckich”.

 

Wydarzenie odbędzie się w dniach 16-18 września 2018 r. w murach naszej Uczelni i organizowane będzie przez Dział Nauczania wspólnie z Działem Spraw Studenckich i Centrum Rekrutacji w Centrum Informatyki AGH, ul. Kawiory 21, 30-055 Kraków, pawilon D-17, sala nr 1.20, parter.

 

Spotkanie dedykowane jest dla kierowników działów administracji centralnej publicznych uczelni technicznych i publicznych uczelni krakowskich odpowiedzialnych za studia i sprawy studenckie.

 

W ramach spotkania planujemy prezentację przez przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego najważniejszych zmian dotyczących studiów wyższych, w szczególności w obszarze rekrutacji na studia, przebiegu studiów, pomocy materialnej dla studentów oraz warunków ukończenia studiów.

 

Żywimy głęboką nadzieję, że będzie to doskonała okazja do dyskusji i wymiany opinii o problemach, wyzwaniach i pomysłach związanych z wdrażaniem nowej ustawy w gronie kierowników odpowiedzialnych za ww. zagadnienia.

 

Jednocześnie informujemy, że udział w spotkaniu jest płatny (zobacz: Opłata za udział i płatności). Przewidywana wysokość opłaty za udział to 250 zł.

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie proszę o kontakt z Działem Nauczania AGH telefonicznie lub mailowo: 12 617 32 61, kierownicy2.0@agh.edu.pl .