W ramach spotkania planujemy prezentację przez przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego najważniejszych zmian dotyczących studiów wyższych, w szczególności w obszarze rekrutacji na studia, przebiegu studiów, pomocy materialnej dla studentów oraz warunków ukończenia studiów.

 

Chcemy również podyskutować o problemach, wyzwaniach organizacyjnych i prawnych oraz o pomysłach związanych z wdrażaniem nowej ustawy.

 

Ramowy program spotkania /do pobrania/: