W razie jakichkolwiek pytań dotyczących spotkania dla kierowników jednostek administracji centralnej publicznych uczelni technicznych i publicznych uczelni krakowskich odpowiedzialnych za studia, sprawy studenckie oraz organizację rekrutacji prosimy o kontakt:T: 12 617 32 61

E: kierownicy2.0@agh.edu.pl