Udział w spotkaniu jest płatny.

 

 W ramach opłaty za udział zapewniamy:

 

 - pełne uczestnictwo w spotkaniu

 - lunch i bufet kawowy, zgodnie z programem spotkania

 - powitalną kolację w dniu 16 września 2018 r.

 - materiały ze spotkania

 

UWAGA: W ramach opłaty za udział nie zapewniamy miejsc noclegowych (zobacz: Baza noclegowa).

 

Opłatę za udział w wysokości 250 PLN należy dokonać w terminie do dnia 24 sierpnia 2018 r. na konto:

 

Akademia Górniczo-Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

NIP: 6750001923

 

Bank PEKAO S.A. Kraków

96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

 

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko z dopiskiem „kierownicy 2.0, koszty 610 4001”.

 

Możliwe jest również wystawienie faktury pro forma – prosimy o zaznaczenie właściwego pola w formularzu zgłoszeniowym.