Program "Prymusi AGH"

Od roku akademickiego 2017/2018 ruszył nowy program "Prymusi AGH" skierowany do najlepszych studentów rozpoczynających studia w naszej Uczelni. Mogą z niego skorzystać osoby, które rozpoczynają studia pierwszego stopnia w AGH z najwyższą liczbą punktów lub zostali przyjęci na studia jako olimpijczycy. Dzięki programowi najlepsi studenci pierwszego roku studiów mogą skorzystać z dodatkowych bonusów:

  • indywidualnego programu studiów i opieki tutora,
  • miejsca w domu studenckim,
  • dodatkowych nieodpłatnych form kształcenia (kursy, szkolenia, warsztaty, wycieczki edukacyjne, staże i praktyki).

 

Szczegółowe informacje: Regulamin programu "Prymusi AGH"